Thực trạng thị trường vận tải có thể phân thành 2 nhóm:
Nhóm đầu tiên là chấp nhận vận chuyển quá tải, gom các mặt hàng không cùng nhóm được phép kết hợp vận chuyển nhằm giảm chi phí vận tải để cạnh tranh. Điều này thể hiện tính đặc thù của thị trường vận tải đi theo hướng giảm chi phí bằng cách lách luật để tồn tại, như: chở quá tải. Nhưng khi chở quá tải, tài xế phải chi nhiều phí không chính thức khác. Và để có phần bù đắp vào những chi phí không chính thức, tài xế phải tăng chuyến, tăng ca. Hậu quả là hàng loạt tai nạn giao thông thảm khốc xảy từ đầu năm đến nay có liên quan đến xe tải, xe container là minh chứng rất cụ thể. Và thậm chí lấy cắp hàng cũng là giải pháp để bù đắp, thực tế đã xảy ra nhiều vụ rút ruột xe tải, xe container…
Nhóm thứ hai là sẵn sàng chi trả chi phí thực (true cost) để đảm bảo thực hiện các tiêu chuẩn quy định về trọng tải, phân loại hàng hóa… trong vận tải, không ưu tiên chọn phương án tối ưu về chi phí mà không đáp ứng các chuẩn mực vận hành vận tải. Sự phân hóa thành hai nhóm cho thấy thị trường VTHH VN cạnh tranh không lành mạnh.

Continue reading →